Sverigedemokraterna värnar om självbestämmanderätten kring storregioner | Sverigedemokraterna Uppland

Sverigedemokraterna värnar om självbestämmanderätten kring storregioner

SD Upplands landstingsråd Simon Alm, lämnade in en rad frågor till landstingsstyrelsen där han ställer landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg, mot väggen. Sverigedemokraterna värnar om självbestämmanderätten och vill därför uppmana landstinget att hålla en folkomröstning om storregioner.

”När väljarnas grundläggande inflytande radikalt ska förändras är det demokratiskt väsentligt att tillfråga dem genom en folkomröstning eller åtminstone låta ett allmänt val ske där frågan tillåts ta stort utrymme.”

Nedan kan du ta del av frågan i dess helhet.

Fråga om folkomröstning

Simon Alm,  Landstingsråd (SD)

Simon Alm,
Landstingsråd (SD)