SD Uppsala om lärarnas situation | Sverigedemokraterna Uppland

SD Uppsala om lärarnas situation

I dagens UNT kommenterar SD Uppsalas gruppledare hur partiet vill förbättra situationen för lärarna i Uppsala kommun.

1. LÖNER. Löneläget för lärare i Uppsala ligger under rikssnittet. Hur ser ni på det? Sigtuna kommun ska höja lönen rejält för kommunens 32 ”bästa” lärare. Bör Uppsala kommun gå samma väg?

SD vill ha en generell löneöversyn för kvinnodominerade yrken som läraryrket och ser positivt på ökad lönespridning. Vi vill att duktiga lärare ska premieras.

2. STATUS. Hur vill ni göra för att öka läraryrkets status och locka duktiga lärare till Uppsala?

Lärarutbildningen måste reformeras i grunden och kraven skärpas. Kommunen måste erbjuda bättre anställningsvillkor, mindre pappersarbete, en grundläggande trygghet och ett ökat ansvar för lärarna. De kommunala skolorna behöver öka i kvalitet för att kunna konkurrera med de fristående alternativen om lärarkompetens. Skolan måste också återförstatligas.

3. ARBETSBELASTNING. I dag vittnar många lärare om en orimlig arbetsbörda. Vad bör Uppsala kommun göra för att minska deras arbetsbelastning?

Kommunen bör minska lärarnas administrativa åtaganden så att man kan fokusera sig på utlärande och pedagogik. SD ser positivt på klassmorfarsystemet och vill att det ska finnas kameraövervakning på stökiga skolor så att lärare inte behöver agera ordningsvakter.

Mer information:

Kommunen får underkänt (Marie Ström, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-05-07)

1 av 4 lärare lämnar yrket (Marie Ström, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-05-06)