SD Uppsala motionerar om att återinföra vårdnadsbidraget | Sverigedemokraterna Uppland

SD Uppsala motionerar om att återinföra vårdnadsbidraget

I en motion till Uppsala kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att Uppsala kommun återinför vårdnadsbidraget, som avskaffades tidigare i år.

– Det är viktigt med vårdnadsbidraget för att underlätta för Uppsalas barnfamiljer så att man kan få ihop livspusslet enklare. Uppsala kommun måste börja tänka mer barn- och familjevänligt, kommenterar SD Uppsalas gruppledare Simon Alm.

Motion om återinförande av vårdnadsbidrag i Uppsala kommun

I Uppsala kommun finns idag i huvudsak två alternativ gällande barnomsorg för föräldrar med barn i förskoleålder. Det ena alternativet är förskola eller familjedaghem medan det andra är att själv ta hand om barnen.

En förskoleplats subventioneras med drygt 116 000 kr per plats och år. De föräldrar som väljer att ta hand om sina barn på egen hand får sedan den 1 mars 2015 inte ersättning för detta. Kommunen tvingar därmed många föräldrar till att lämna sina barn i förskola.

Tidigare har föräldrar som själva tagit hand om sina barn fått ett vårdnadsbidrag om 3 000 kr per månad, det vill säga 36 000 kr per år. Lösningen har varit lönsam för kommunen, som sparat 80 000 kr per familj som erhållit vårdnadsbidrag istället för att nyttja en förskoleplats.

Vårdnadsbidraget har omfattat drygt 200 familjer i Uppsala kommun under de senaste åren. Vid ett återinförande av vårdnadsbidraget sparar utbildningsnämnden 16 miljoner kr samtidigt som kommunen sparar 200 förskoleplatser.

Kommunen bör erbjuda olika lösningar för att småbarnsfamiljers livspussel att gå ihop. En sådan lösning är att återinföra vårdnadsbidraget.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att vårdnadsbidraget återinförs i Uppsala kommun

• att kommunstyrelsen tillskriver regeringen att återinföra det kommunala vårdnadsbidraget i det fall som riksdagen skulle avskaffa detsamma

Uppsala den 23 september 2015

Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige