SD söker kandidater till kommun- och landstingsvalen | Sverigedemokraterna Uppland

SD söker kandidater till kommun- och landstingsvalen

Med mindre än ett och halvt år kvar till de allmänna valen till Sveriges riksdag, landstingsfullmäktige i Uppsala län och kommunfullmäktige i Uppsala läns åtta kommuner den 14 september 2014 har SD Uppland påbörjat sin rekryteringsprocess av kandidater inför kommun- och landstingsvalen.

SD förmodas få stora framgångar på både nationell, regional och lokal nivå i nästa val 2014. Detta inte minst då partiet fått kraftigt förbättrade opinionsresultat på riksnivå, fler medlemmar än någonsin, mer aktivitet än tidigare och en starkare ekonomi. Dessutom är 2014 ett så kallat supervalår då även Europaparlamentsvalet äger rum.

Allt detta ställer stora krav på partiet att kunna leverera det resultat som väljarna förväntar sig, och därför behöver vi också många kandidater i de lokala valen. Om du också vill vara med och bidra till framgångarna kan du anmäla ditt intresse att kandidera i valet 2014.

För att anmäla intresse att kandidera kan du antingen skicka e-post till uppland@sverigedemokraterna.se, ringa SD Uppland på 018-44 44 999 eller skicka brev till Box 1932, 751 49 Uppsala. Efter anmälan får du handlingar av oss.

Alla kandidater kommer att erbjudas grundläggande utbildning och stöd av partiet. Kandidatintaget beräknas pågå ända fram till och med oktober 2013, men efter det kommer efteranmälningar i princip inte att tas i beaktande. Partiet kommer inte att ha så kallade öppna listor längre. Därför gäller det att man är ute i god tid.