SD Östhammar röstade nej till försäljning av Källör | Sverigedemokraterna Uppland

SD Östhammar röstade nej till försäljning av Källör

På Östhammars kommunfullmäktige tisdag den 10 september, det första efter sommaruppehållet, var ett av ärendena på dagordningen en försäljning av gamla Källörsskolan och societetshuset.

Tillsammans med Miljöpartiet och Borgerligt Alternativ vände sig Sverigedemokraterna emot försäljningen.

SD var uppe i talarstolen och påpekade att det var osmakligt av kommunledningen att ignorera kommuninvånarnas vilja i frågan eftersom det finns en stark folkopinion mot en exploatering av området och rivning av byggnaden, vilket befaras bli fallet nu efter försäljningen.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för societetshusets bevarande även efter försäljningen.

Mer information:

Privat bolag får bestämma (Upsala Nya Tidning, 2013-09-10)

Hotellbygge med frågetecken (Upsala Nya Tidning, 2013-09-08)

Hård debatt om Källör (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2013-09-11)

Bolag får bestämma Källörsskolans framtid (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2013-09-11)

Kallelse och handlingar till Östhammars kommunfulllmäktige 2013-09-10 (Östhammars kommun)

Webbradio från Östhammars kommunfullmäktige (Östhammars kommun)