SD-fråga om trygghetslarm i hemtjänsten | Sverigedemokraterna Uppland

SD-fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, har ställt en fråga till kommunalrådet, tillika äldrenämndens ordförande, Ebba Busch (KD) om de missförhållanden som Upplandsnytt nyligen uppmärksammat kring trygghetslarm i Uppsala kommuns hemtjänst.

(SD) kommenterar:

– Det är väldigt allvarligt att det finns fall där trygghetslarm för kommunens seniorer slagits ut i så mycket som fem dygn. Vi menar att kommunen istället för att skylla ifrån sig måste ta sitt ansvar och se till att åtgärda dessa problem för att garantera att trygghetslarmen fungerar i alla lägen och att våra äldre känner sig trygga.

Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

Till äldrenämndens ordförande

Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

Uppsala den 25 januari 2012

(SD)
gruppledare