SD Enköpings budget för 2017 | Sverigedemokraterna Uppland

SD Enköpings budget för 2017

Sverigedemokraterna Enköpings budget är nu inskickad och kommer inom kort tas upp i fullmäktige. Nedan finner ni en sammanfattning av budgeten samt budgeten i sin helhet.
sdeb

Sammanfattning:

Sverigedemokraternas vision är att Enköping utvecklas till en trygg kommun att bo och verka i. För att nå dit finns det i detta dokument riktlinjer och konkreta förslag såväl som en underbyggd budgetkalkyl.

På grund av det stora flyktingmottagandet i såväl Sverige som Enköping följer stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att kommunen ska verka för ett minimalt mottagande. Vidare har Enköpings ekonomi under flera års tid hanterats på ett icke föredömligt sätt, vilket har lett till att kommunen nu står inför det ofrånkomliga faktumet att införa effektiviseringskrav, försäljning av kommunala fastigheter, samt en kraftigt minskad invandring.

Budgeten i sin helhet:
SD_Budget2,2_2017