Pressmeddelande: Kommunfullmäktige bifaller tre motioner från SD