Pressmeddelande: Kommunfullmäktige bifaller tre motioner från SD | Sverigedemokraterna Uppland

Pressmeddelande: Kommunfullmäktige bifaller tre motioner från SD