Sverigedemokraterna om utanförskapet i Uppsala kommun | Sverigedemokraterna Uppland

Sverigedemokraterna om utanförskapet i Uppsala kommun

SD Uppsalas gruppledare kommenterar idag fredag den 22 augusti i Upplandsnytt det stora utanförskapet bland utrikes födda i Uppsala kommun:

Sverigedemokraternas förstanamn i Uppsala ser den höga andelen utlandsfödda som ett misslyckande för alliansen på riksplanet och lokalt.

– Alliansen har ju gått till val både 2006 och 2010 på att lösa de här problemen, men vi ser ju i de här siffrorna svart på vitt att vi har fortfarande ett väldigt stort utanförskap bland utrikesfödda. För att kunna minska utanförskapet så måste vi se till att inte hela tiden spä på det med ytterligare invandring, och det är bara Sverigedemokraternas lösning som ännu inte har provats, och vi tycker att det är dags att vi provar den lösningen.

Mer information:

Utlandsfödda fortfarande stor andel av arbetslösa i Uppsala (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-22)