Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 3

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Anders Sehlin

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Politiskt diskussionsmöte

  Av linneabjuhr den 17 oktober 2016
  0

  Den 13 oktober höll SD Håbo ett politiskt diskussionsmöte där vi bollade idéer kring hur kommunen kan förbättras och vilka frågor vi kan gå till val på inför valen 2018.

  14646645_10153931206766024_1210765640_o

 • Debatt på Westerlundska gymnasiet

  Av linneabjuhr den 10 oktober 2016
  0

  Den 10 oktober deltog SD Håbos ordförande Linnea Bjuhr i två debatter på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Debatterna berörde fyra ämnen: migration, grova brott och straffpåföljder, legalisering av cannabis samt skattepolitik.

  Under dagen hjälpte även partiets ungdomsförbund till med att annordna bokbord och prata med eleverna.

  IMG_7986

  IMG_7978

  IMG_7962

 • Flygbladsutdelning utanför Bålsta centrum

  Av linneabjuhr den 6 oktober 2016
  0

  Den 6 oktober trotsade vi det kalla vädret och delade ut flygblad utanför Bålsta centrum. Som vanligt var bemötandet gott!

  IMG_7628

  IMG_7944

 • SD säger nej till storregioner

  Av linneabjuhr den 4 oktober 2016
  0

  På kommunstyrelsen sammanträde i Uppsala igår avhandlades ärendet om storregioner. Uppsala kommun har nu sagt ja till storregioner. Endast Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade emot. Nedan kan ni läsa Sverigedemokraternas yttrande över ärendet.

  Nej till regional indelning

  Förslaget om att bilda en storregion Svealand motiveras med att indelningskommittén vill ha jämnstora län och landsting/regioner avseende befolkningsstorlek. Fördelen ska vara att dessa ska ha likvärdiga villkor när det kommer till att förhandla och konkurrera om resurser ovanifrån. Detta är ett i grunden felaktigt synsätt. Staten ska tillse att riktade resurser fördelas utifrån ett nationellt klokt synsätt, och inte tillmötesgå endast den eller dem som utövar störst påtryckningar.

  Landsting och regioner har idag stora ekonomiska bekymmer. Dessa löses inte genom sammanslagningar. Problemen är strukturella som massinvandring, åldrande befolkning och prisutveckling i förhållande till skatteunderlagsutvecklingen. Sammantaget ökar resursbehoven fortare än skatteintäkterna. Det löses inte av större regioner.

  Effektiviseringar kan uppnås genom större samverkan inom en rad områden. Vad gäller dessa områden sker redan idag samarbeten såsom exempelvis för sjukhustransporter med flyg, Skandionkliniken och inom ramen för sjukvårdsregioner. Dagens län, regioner och landsting behöver därmed inte förändras då stordriftsfördelar redan idag uppnås genom samverkan.

  En storregion skulle innebära en omfattande svårighet att föra en offentlig debatt. Endast i Uppsala län behöver debatten redan idag föras i minst tre massmedier för inkludera en relevant andel och bredd av länets invånare. I en region Svealand skulle antalet nödvändiga mediala plattformar bli betydligt mer svårhanterbar för debatt och opinionsbildning. De nationella medierna är inte lika ändamålsenliga för offentlig debatt som de idag existerande lokala och regionala alternativen.

  I de fall medborgare vill tvinga fram ett ställningstagande angående huruvida en folkomröstning ska hållas i en konkret fråga kommer det att bli betydligt svårare. Minst 10 procent av väljarna behövs för att uppnå detta, vilket är svårt redan idag. Med en storregion blir det nästintill omöjligt att uppnå av flera skäl. Praktiskt är det svårt att ordna underskrift från cirka 6 gånger så många röstberättigade, engagemanget för Uppländska sakfrågor kan komma att vara bristande i dagens andra län och bristen på gemensam offentlig debatt medför svårigheter att väcka intresset brett hos väljarna i en storregion.

  Förändringarna är omfattande för hur väljarna ska kunna påverka och styra de frågor som nuvarande landsting och regioner ansvarar för. Det behöver antingen hållas ett val emellan och/eller en folkomröstning innan detta ärende avgörs. Annars kommer legitimiteten för en förändring att saknas.

  Sammanfattningsvis är bedömningen att en storregion saknar förankring hos och relevant nytta för väljarna. Svaret är därmed nej till indelningskommitténs förslag om regional indelning.

   

  Ovanstående är Sverigedemokraternas yrkande till yttrande avseende regional indelning.

  Uppsala den 3 oktober 2016 Simon Alm Gruppledare (SD)

  IMG_7259(3)

 • SD Tierp kampanjar i Skärplinge

  Av linneabjuhr den 3 oktober 2016
  0

  Idag kampanjade SD Tierp utanför Torget i Skärplinge. Föreningens maskot fanns också på plats! 🙂

  14481843_1791288721093949_7221439607688176163_o

 • Höstens vikingavandring med SD Håbo

  Av linneabjuhr den 1 oktober 2016
  0

  Den 1 oktober arrangerade vi återigen den mycket uppskattade vandringen i vikingarnas spår där vi blev guidade av Ingrid Ljungkvist. Vandringen har kommit att bli en tradition för SD Håbo, så om du missade detta tillfälle kommer fler chanser!

  Sverigedemokraterna Håbo har även på ett politiskt plan verkat för att värna om vår historia och kultur. På förra fullmäktigemötet lämnade vi nämligen in en motion om hur kommunen ska värna om det lokala kulturarvet. Motionen finns att läsa via följande länk: Motion Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet

  IMG_7653

  IMG_7671
  IMG_7662

 • SD Enköpings budget för 2017

  Av linneabjuhr den 30 september 2016
  0

  Sverigedemokraterna Enköpings budget är nu inskickad och kommer inom kort tas upp i fullmäktige. Nedan finner ni en sammanfattning av budgeten samt budgeten i sin helhet.
  sdeb

  Sammanfattning:

  Sverigedemokraternas vision är att Enköping utvecklas till en trygg kommun att bo och verka i. För att nå dit finns det i detta dokument riktlinjer och konkreta förslag såväl som en underbyggd budgetkalkyl.

  På grund av det stora flyktingmottagandet i såväl Sverige som Enköping följer stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att kommunen ska verka för ett minimalt mottagande. Vidare har Enköpings ekonomi under flera års tid hanterats på ett icke föredömligt sätt, vilket har lett till att kommunen nu står inför det ofrånkomliga faktumet att införa effektiviseringskrav, försäljning av kommunala fastigheter, samt en kraftigt minskad invandring.

  Budgeten i sin helhet:
  SD_Budget2,2_2017

 • Kampanj utanför Coop i Enköping

  Av linneabjuhr den 30 september 2016
  0

  Den 18 september stod vi utanför Coop i Enköping och delade ut flygblad och pratade med väljare. 🙂

  14358631_334116496924053_1877597401219840977_n

 • Kampanj i Uppsala 26/9

  Av linneabjuhr den 26 september 2016
  0

  Den 26 september kampanjade vi utanför S:t Persgallerian i centrala Uppsala. Vi fick även förstärkning från Sverigedemokraterina i Värmlands län.

  14435356_1806447186262694_698388016130308615_o

 • Grillning och svampplockning i Knivsta

  Av linneabjuhr den 25 september 2016
  0

  För länets alla kvinnliga medlemmar arrangerades det en svampplockningsdag i Knivsta. Under dagen grillade vi även tillsammans.

  IMG_7594 IMG_7598 IMG_7599 IMG_7600 IMG_7601 IMG_7602 IMG_7603 IMG_7604 IMG_7605 IMG_7609 IMG_7610 IMG_7613 IMG_7617 IMG_7618 IMG_7627 IMG_7589 (2)

 • Kommunpolitisk grundutbildning i Uppsala

  Av linneabjuhr den 22 september 2016
  0

  Torsdagen den 22 september höll SD Uppsalas ordförande Simon Alm en utbildning för alla medlemmar och blivande kandidater. Förutom en grundutbildning i politiskt arbete fick medlemmarna viktig insikt om hur partiet kan påverka på regional och kommunal nivå.

  14444705_1806184622955617_7218668007919500932_o

   

 • Simon Alm i panelsamtal om bostadsbyggandet

  Av linneabjuhr den 17 september 2016
  0

  Lördagen den 17 september deltog SD Uppsalas ordförande och gruppledare Simon Alm i ett panelsamtal om bostadsbyggande på mässan Välkommen hem Uppsala!

  14370259_1803072236600189_819140523198682436_n

 • Informationsträff inför de kommande valen

  Av linneabjuhr den 16 september 2016
  0

  Den 16 september samlades ett gäng medlemmar från SD Håbo för att få information om de kommande valen. Föreläste gjorde SD Upplands vice ordförande Simon Alm och SD Håbos ordförande Linnea Bjuhr. Missade du mötet men vill ha information? Tveka då inte att kontakta oss för att få ett personligt informationsmöte.

  kandidatmöte Håbo

 • Studieträff om sjukvårds- och äldrepolitik

  Av linneabjuhr den 16 september 2016
  0

  Torsdagen den 16 september hade SD Uppsala sin första studieträff för hösten. David Perez föreläste om partiets sjukvårds- och äldrepolitik för ett femtontal medlemmar.

  14362466_1801584943415585_591631191773630076_o

  IMG_7254

 • Kandidatmöte med SD Tierp

  Av linneabjuhr den 15 september 2016
  0

  Den 15 september hade Sverigedemokraterna Tierp ett informationsmöte inför de kommande valen. SD Tierps ordförande Gustav Kjellström inledde kvällen och lämnade sedan över ordet till SD Uppsalas vice ordförande Simon Alm som föreläste under kvällen.

  14305422_1786813581541463_6198433472960272849_o

  14361354_1786813584874796_5855658675858815749_o
  14310344_1786813624874792_4370775829606849692_o

  14352226_1786813588208129_7448891505999755130_o