Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 27

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Insändare i UNT om slopat dubbdäcksförbud

  Av davidperez den 28 mars 2011
  0

  I dagens pappers- och nätupplaga av lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT) har Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp följande insändare införd.

  SD vill slopa dubbdäcksförbud (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 09.37)

  Publ: 28 mar 2011 09:37 Uppdaterad

  Unt.se » Debatt

  SD vill slopa dubbdäcksförbud

  MILJÖ. I Upplandsnytt i tisdags meddelade Centerpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Stefan Hanna, att det mycket omdiskuterade dubbdäcksförbudet på Kungsgatan i centrala Uppsala kan komma att rivas upp och att han och hans parti är positivt inställda till detta.

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommun välkomnar beskedet från Hanna och menar att dubbdäcksförbudet inte fyllt sitt syfte utan i mångt och mycket ställt till med bekymmer för Uppsalas bilister och skapat onödiga risker för stadens trafikanter. Vi sverigedemokrater ser dubbdäcksförbudet som ett onödigt, byråkratiskt och verklighetsfrånvänt beslut som inte gagnar miljön och stadsluften i någon högre utsträckning utan endast försvårar för de Uppsalabor som väljer bilen. Det innebär dessutom en ökad trafikfara och kraftig försämring av trafiksäkerheten om väghållningen inte håller god kvalitet. Sverigedemokraterna anser att det finns andra och bättre metoder för att få en hållbar utveckling och bättre miljö.

  Att göra livet surt för stadens och landsbygdens bilister med ogenomtänkta punktförbud är inte rätt väg att gå. I stället bör kommunen satsa mer på exempelvis biogas och andra miljövänliga drivmedel men också utbyggd kollektivtrafik, inte att driva en rent bilfientlig politik. Att biltrafiken eventuellt minskat på Kungsgatan innebär i stället att dessa bilister tar andra, mindre vägar och gör om sina rutter, vilket leder till ökad klimatpåverkan och längre körsträckor.
  Vi sverigedemokrater välkomnar löftet från Hanna och ser fram emot ett samarbete i frågan liksom vid förra kommunfullmäktigemötet när SD, C och de rödgröna fällde majoriteten i en annan fråga. Tidigare har även KD ställt sig kritiskt till dubbförbudet. Det är hög tid att omvärdera tidigare ställningstaganden och ta fram hållbara och realistiska lösningar.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

  Länk till inslaget i lokalradion:

  Dubbdäcksförbudet kan rivas upp (Sveriges Radio P4 Uppland, 2011-03-22 kl. 16.47)

 • Sverigedemokraterna Upplands distriktsårsmöte 2011

  Av davidperez den 27 mars 2011
  0

  Den 26 mars 2011 höll partidistriktet Sverigedemokraterna Uppland sitt årliga distriktsårsmöte. Årsmötet ägde rum i centrala Uppsala.

  Pavel Gamov, Uppsala, omvald distriktsordförande för Sverigedemokraterna Uppland. Fotograf: Johan Wahlgren/Landstinget i Uppsala län.

  Pavel Gamov, Uppsala, omvald distriktsordförande för Sverigedemokraterna Uppland. Fotograf: Johan Wahlgren/Landstinget i Uppsala län.

  På mötet föredrogs bland annat den omfattande verksamhetsberättelsen, och en ny distriktsstyrelse valdes. Den sittande distriktsordföranden, tillika oppositionslandstingsrådet, Pavel Gamov blev enhälligt återvald av årsmötet och är nu distriktsordförande för andra verksamhetsåret i rad. Pavel Gamov kommenterar:

  – Jag vill tacka så mycket för förtroendet. Under det gångna verksamhetsåret har vi sett att SD Uppland nått helt nya höjder. Vi har kommit in i samtliga kommunfullmäktige i länet och i både landstings- och regionfullmäktige, fått ett riksdagsmandat via länets valkrets och är idag fjärde eller femte största parti i flera av länets kommuner. Även skolvalresultatet talar sitt tydliga språk, säger Pavel Gamov och fortsätter:

  – Det känns otroligt glädjande och inspirerande att arbeta med ett sådant framgångsrikt distrikt. Vi har nu en mycket bra och stabil grund i distriktet att bygga vidare på, vilket vi också kommer att göra under de kommande verksamhetsåren med organisationsutveckling och framför allt politiskt oppositionsarbete i de politiska församlingar där vi är invalda. Sverigedemokraterna är här för att stanna.

 • SD i lönedebatt i Uppsala

  Av davidperez den 7 mars 2011
  0

  På söndagseftermiddagen den 6 mars, två dagar före internationella kvinnodagen den 8 mars, inbjöd Uppsala kvinnojour samtliga åtta politiska partier som finns representerade i Uppsala kommunfullmäktige till en paneldebatt.

  Debatten ägde rum på Clarion Hotel Gillet i centrala Uppsala och hade rubriken ”Jämlika löner – utopi eller verklighet i Uppsala?”.

  Den trekvart långa debatten kom att handla om huruvida osakliga löneskillnader mellan könen de facto föreligger samt vad detta i så fall beror på och hur man kan åtgärda det. SD poängterade bland annat att partiet starkt vänder sig emot könskvotering men samtidigt vill se lika lön för likvärdigt arbete.

  Från övriga partier deltog följande företrädare: Ilona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Ulla Johansson (KD), Cecilia Bernsten (C), Cecilia Hamenius (FP) och Christopher Lagerqvist (M). På plats var även fem sverigedemokrater i publiken.

 • Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala

  Av davidperez den 20 augusti 2010
  0

  Idag presenterar gratistidningen Uppsalatidningen en lokal opinionsmätning som visar att Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala kommun. Valprognosen är utförd av företaget MFL Kommunikation för Uppsalatidningen och genomfördes även 2006, men då var Sverigedemokraterna inte med som svarsalternativ och särredovisades inte eftersom vi saknade representation i Uppsala kommunfullmäktige.

  I mätningen får SD 3,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter och nästan 70 procent från 2,3 procent i kommunvalet 2006. Sverigedemokraterna noterar den överlägset största ökningen i mätningen och den näst största förändringen, då endast Kristdemokraterna har en större förändring på –1,7 procentenheter. Nästan en fjärdedel är osäkra eller tänker rösta blankt. 1 153 personer fick svara på frågan ”Vilket politiskt parti kommer du att rösta på i kommunvalet i Uppsala?” per telefon i undersökningen, som genomförts 9–15 augusti. Svarsfrekvensen är 84,8 procent.


  Pavel Gamov (SD), förstanamn i Uppsala kommun.

  Pavel Gamov, förstanamn för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun, kommenterar:

  – Detta är förstås ett väldigt glädjande resultat för alla sverigedemokrater i allmänhet och alla sverigedemokratiska Uppsalabor i synnerhet. Sverigedemokraterna går starkt framåt, vilket visar att vårt arbete i kommunfullmäktige och på andra arenor ger effekt, men framför allt visar det att alltfler Uppsalabor upplever den stora otryggheten som inte minst kommit till uttryck i och med de invandrarrelaterade upploppen i stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen med flera. Även när konstnären Lars Vilks besökte Uppsala universitet för att hålla ett föredrag blev han angripen av muslimska extremister, vilket visar att vi måste lyfta frågan om islamiseringen mer här i Uppsala, säger Pavel Gamov och fortsätter:

  – Allt detta är jag övertygad om att många Uppsalabor ser och förstår, vilket det faktum att ungefär fyra procent är beredda att ge oss sin röst vittnar om. Då har man också endast ett alternativ, nämligen Sverigedemokraterna, att vända sig till för att få in sunt förnuft i svensk politik och på allvar åtgärda dessa allvarliga problem med en ansvarslös invandringspolitik och skenande brottslighet.

  – Samtidigt vet vi att vi ökar mest i nu i valspurten, inte minst då vi lockar osäkra väljare, och att vi är notoriskt underskattade i opinionsmätningar, särskilt de med telefonintervjuer. Mätningen tar inte heller hänsyn till de tre valkretsarna i Uppsalas kommunval. Trots att Alliansen får egen majoritet i undersökningen finns det ändå stor potential för oss att i valet bli vågmästare i kommunfullmäktige, och vi stänger inga dörrar. Vi tar ansvar för Uppsala och är beredda på samarbete med alla partier som går vår grundläggande politik till mötes.

  Länkar:

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 1
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 4
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 5
  Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet i Uppsala kommun 2006

 • Invandringspolitik viktig valfråga för Uppsalaväljarna

  Av davidperez den 8 augusti 2010
  0

  I en opinionsmätning av Novus Opinion som undersöker vilka frågor väljarna i Uppsala kommun tycker är viktigast i höstens val visar det sig att 23 procent av de intervjuade Uppsalaborna anser att invandringspolitiken är en viktig valfråga för dem. Pavel Gamov (SD), förstanamn i Uppsala kommun, kommenterar:

  – Trots att debatten om invandringspolitiken är allt annat än nyanserad i det etablerade samhället, där endast en sida får komma till tals och alla kritiska åsikter undantrycks, och trots att de sju andra partierna i Uppsala kommunfullmäktige är överens om en ansvarslös invandringspolitik anser alltså nästan var fjärde röstberättigad Uppsalabo att detta är en viktig fråga. Av rikstäckande opinionsmätningar vet vi att ungefär hälften av befolkningen vill begränsa invandringen, trots den obefintliga debatten om dessa frågor.


  Pavel Gamov (SD), förstanamn i Uppsala kommun.

  – Detta visar att Sverigedemokraternas politik ligger rätt i tiden och att vi talar för en stor del av Uppsalaborna. Många har reagerat starkt på kravallerna och otryggheten i bostadsområden som Gottsunda både ifjol och i år eller den muslimska attacken på Lars Vilks. Allt detta är en konsekvens av riksdagspartiernas mångkulturella politik, säger Pavel Gamov och fortsätter:

  – Vi föreslår att Uppsala avslutar samtliga avtal med Migrationsverket och övergår till assimilering, det vill säga att de som kommit till Uppsala och Sverige tar seden dit de kommer och inte tvärtom som idag. Vi vill vidta krafttag mot brottsligheten och sätta in resurser för att förhindra de upplopp som uppstått. SD föreslår även en kommunal folkomröstning om invandringsmottagandet och kommer inom kort att presentera sitt lokala valmanifest med ännu fler åtgärder.

  Undersökningen presenterades i Upplandsnytt/Sveriges Radio P4 Uppland torsdagen den 3 juni. Totalt deltog 576 Uppsalabor i åldrarna 18 år och uppåt, som fick svara på vilka fem frågor i en lista på tolv olika alternativ de tyckte var viktigast. Svarsfrekvensen var ungefär 70 procent.

  Länkar:

  Jobben viktigast i Uppsala (2010-06-07 05.30, Upplandsnytt)
  Felmarginalen är tre procentenheter (2010-06-03 12.59, Upplandsnytt)