Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 24

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • SD-replik på FP-insändare i UNT 28/4

  Av davidperez den 27 april 2012
  0

  Nedan följer en replik av gruppledaren ifrån Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala.

  Repliken är införd i Upsala Nya Tidning lördagen den 28 april 2012 och är ett svar på en insändare av folkpartisten Rolf Christoffersson ifrån Liberalt forum för mångkultur måndagen den 23 april 2012 (länk).

  Assimilerade invandrare har tjänat Sverige väl

  Publicerad: 2012-04-28 00:00

  Assimilerade invandrare har tjänat Sverige väl

  INVANDRING. Replik på Rolf Christofferssons insändare 23/4.
  Rolf Christoffersson (Liberalt forum för mångkultur) hänvisar till Ekots lördagsintervju 14 april med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och vantolkar grovt vår invandrings- och integrationspolitik.
  SD vill se en förändring av dagens politik till de principer som rådde fram till 1970-talet, då de som kom till Sverige anpassades – assimilerades – till svensk kultur, snabbt lärde sig språket och inte sällan fick ett arbete omgående.
  Den typen av invandring har säkerligen tjänat Sverige väl, då det fanns ett behov av arbetskraft.

  Problemet med dagens invandring är att den är alldeles för stor för att samhället ska klara av att hantera den. Dagens massiva invandring består till stor del av asyl- och anhöriginvandrare från kulturellt avlägsna länder. Förutom att dessa ofta är mer svårintegrerade har många en låg utbildningsnivå, och en viss andel är dessutom analfabeter, varför de knappast kan resultera i ”framsteg och utveckling i arbetslivet” som Christoffersson efterlyser. Man hamnar ofta i ett långt utanförskap med segregation, kulturkrockar och tärande bidragsberoende som följd.

  SD menar att Sverige bör ta emot kvot- och konventionsflyktingar, men dessa utgör endast en liten bråkdel av den totala invandringen varje år. I stället bör vi hjälpa utsatta människor i deras närområden. Det innebär att vi kommer kunna hjälpa många fler för samma summa pengar, då asylmottagande är en mycket kostsam verksamhet. Dessutom underlättas återvandringsmöjligheten den dag det är möjligt för dem att vända hem.
  I alla våra nordiska grannländer är de åsikter som SD för fram närmast självklara. Och fler och fler europeiska ledare tar avstånd ifrån eller till och med dödförklarar mångkulturalismen som samhällssystem.

  I ett internationellt perspektiv sticker Sverige med sitt mångkulturella samhällsexperiment ut som ett extremt land. För att citera den förre statssekreteraren Lars Danielsson (S) i P1-programmet Studio Ett 2008: ”Alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Där skiljer vi oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa. Effekten blir då att de andra ser oss som lite tokiga extremister.”

  Sverigedemokraterna Uppsala

 • SD Uppsala i debatt på kommunfullmäktige 26/3

  Av davidperez den 27 april 2012
  0

  Nedan följer ett två videoklipp ifrån debatter med Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Klippen är hämtade ifrån debatter om detaljplan för kvarteret Seminariet och fördjupad översiktsplan för Storvreta på kommunfullmäktige måndagen den 26 mars 2012. För samtlinga handlingar och hela debatten, se följande länkar:

  Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-03-26
  Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-03-26

 • SD Uppsala i jämställdhetsdebatt den 10 mars

  Av davidperez den 2 april 2012
  0

  Lördagen den 10 mars 2012 deltog Sverigedemokraterna Uppsala i en debatt arrangerad av Sveriges Quinnoråd, Swe Q, på Clarion Hotel Gillet i centrala Uppsala.

  SD Uppsala deltog också i en liknande debatt ifjol. Inbjudna till debatten i år var representanter från partierna i kommun- och landstingsfullmäktige i Uppsala. Till skillnad från förra året valde Moderaterna att inte ens ställa upp i debatten.

  Denna gång lyfte SD upp hyckleriet i att svenska feminister ägnar sig åt detaljfrågor samtidigt som man totalt blundar för problemen med det utbredda hedersförtrycket.

  Dessutom poängterade SD bland annat att Swe Q borde sopa rent framför egen dörr eftersom man endast tillåter kvinnor i den egna organisationen. Från SD Uppsala deltog även tre åhörare.

 • Rapport ifrån Uppsala kommunfullmäktige 27/3 2012

  Av davidperez den 27 mars 2012
  0

  Igår kväll måndagen den 27 mars 2012 kl. 16.30–22.00 avhölls årets tredje sammanträde med Uppsala kommunfullmäktige, reservdagen tisdagen den 31 januari oaktad.

  Mötet innehöll få interpellationer och frågor – närmare bestämt fyra, varav en bordlades, respektive noll. Beslutsärendena var endast fyra till antalet. De första två ärendena – ny modell för taxa inom miljöbalkens område och strålskyddslagen respektive delegation till plan- och byggnadsnämnden – innehöll inga större stridsfrågor och klubbades utan diskussion.

  De andra två ärendena behandlade dels detaljplan för kvarteret Seminariet, dels fördjupad översiktsplan för Storvreta. I dessa två debatter deltog SD med anföranden.

  I frågan om Seminariet yrkade SD:s båda ledamöter på i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. Voteringsresultatet blev 48–33 (M + S + KD kontra MP + C + FP + V + SD). Därmed återremitterades ärendet till kommunstyrelsen genom en så kallad minoritetsåterremiss, där endast en tredjedel av kommunfullmäktige krävs. Trots spekulationer om att vissa socialdemokrater och moderater skulle rösta emot partilinjen vågade ingen göra detta.

  Vad beträffar översiktsplanen för Storvreta yrkade gruppledaren bifall till kommunstyrelsens förslag. Ärendet återremitterades dock till kommunstyrelsen efter voteringsresultatet 42–39 (C + M + FP + KD + SD kontra V + S + MP). Vid debatten och voteringen avvek en centerpartist, Cecilia Carlqvist, ifrån partilinjen och röstade med den rödgröna oppositionen. Detta är sällsynt i Uppsala kommunfullmäktige men har skett två gånger tidigare under mandatperioden, då allianssamarbetet spruckit och centerpartister röstat med de rödgröna partierna.

  I slutet av sammanträdet deltog SD även i en interpellationsdebatt efter att beslutsärendena var behandlade. Interpellationen var skriven av kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) och handlade om ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall.

  Länkar:

  Handlingar och webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-03-27
  Återremiss av Seminariet (Sveriges Radio P4 Uppland, Mårten Nilsson, sverigesradio.se, 2012-03-26 kl. 21.34)
  Seminariebeslutet dröjer en månad (Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, unt.se, 2012-03-26 kl. 21.14/2012-04-21 kl. 11.04)
  Fulleröplanerna återremitterade (Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, unt.se, 2012-03-26 kl. 22.20/2012-03-27 kl. 16.03)

 • Debattartikel: Bevara Seminariets unika arv

  Av davidperez den 26 mars 2012
  0

  Nedanstående debattartikel om Seminarieparken av Sverigedemokraterna kommunfullmäktigegrupp i Uppsala är idag måndagen den 26 mars 2012 införd på Upsala Nya Tidnings debattsida UNT Debatt. En förkortad version av debattartikeln återfinns i pappersupplagan på sidan 5.

  Bevara Seminariets unika arv

  Publicerad: 2012-03-26 00:00

  Bevara Seminariets unika arv

  Det byggs som aldrig förr i Uppsala. Vi Sverigedemokraterser ser det generellt sett som något positivt och nödvändigt, då även stadens befolkning växer.

  Att fler människor vill flytta till Uppsala är för det mesta glädjande, och när alltfler människor väljer att slå ned sina bopålar i vår kommun är det angeläget att ge dem goda förutsättningar för att forma sin framtid här. I dessa förutsättningar inryms inte minst tillgången på en god stadsmiljö, där parker och rekreationsområden utgör en viktig del.

  Dock är det inte endast med morgondagen i åtanke som vi bygger dagens Uppsala. Staden har även ett unikt historiskt arv som vi är satta att förvalta. Det åtagandet gäller såväl oss förtroendevalda beslutsfattare som befolkningen i stort – vi utgör och formar tillsammans vår identitet och vårt varumärke. Därför ser vi sverigedemokrater med oro på den detaljplan som nu framläggs inför kommunfullmäktige rörande Seminarieparkens framtid. Kommunstyrelsen föreslog vid sid senaste möte, genom en ohelig allians, att fullmäktige skall antaga detaljplanen.

  Socialdemokraterna presenterar stolt detta som ett kompromissförslag och lägger samtidigt fram ett förslag om att anlägga en park i Librobäck. Det visar bara på hur gravt man missuppfattat vad denna fråga egentligen gäller. Visst är parker viktiga, men det handlar inte om att byta en park mot en annan. Det handlar om att bevara ett befintligt parkområde men framför allt om att bevara den unika kulturhistoriska miljö som Seminariet utgör. Den är unik inte bara för Uppsala utan även för hela Sverige och är således kulturhistoriskt intressant för varenda svensk.

  Dessa värden vill nu Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna rasera genom ett klubbslag. Förevändningen är att bekämpa bostads- och förskolebristen samt att parken och rekreationsområdet trots allt kommer att finnas kvar. Problemet dessa tre partier inte inser är att parken inte längre kommer att fungera som en park för allmänheten utan snarare bli ett slags innergård för de nybyggda husen.

  Vi vill istället låta staden växa på bredden. Det finns stora utrymmen för att bygga bostäder och förskolor, om man bara lyfter blicken ovanför stadssilhuetten. Stadskärnan måste bevaras från de historie- och besinningslösa projekt som nu är på väg att sjösättas. Gårdagens makthavare reste statyer och monument för att manifestera sin makt och sina stordåd för eftervärlden. Dagens makthavare gör det genom en sällan skådad byggnadsiver, där stora komplex i form av konserthus och resecentra uppförs med en exempellös okänslighet för arkitektonisk tradition och historia.

  Det har genomförts flera lyckosamma projekt för att levandegöra stadskärnan, inte minst genom invigningen av nygamla Rådhuset. Dock kan inte allt detta arbete ske inne i centrum. Vi har en begränsad yta att samsas på, där vi måste komma överens om de gemensamma spelregler som skall gälla. Sverigedemokraternas hållning är glasklar och otvetydig: Seminarieparken är och skall vara en fredad zon. Den utgör en helhet som förenar natur, kultur, historia och akademi.

  Sverigedemokraterna är förvisso det enda partiet som med stolthet värnar klassisk arkitektur, men vill verkligen företrädarna för M, S och KD gå till historien som de beslutsfattare som med en osedvanlig klumpighet raserade det nationalromantiska arv som Seminarieparken uppbär? Morgondagens Uppsalabor kommer inte att tacka dem för deras insats. Har man ingenting lärt av historien?

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Uppsala

  UNT 26/3 2012

 • SD och V ville följa kommunstyrelsens reglemente

  Av davidperez den 22 mars 2012
  0

  Ena-Håbo Tidningen rapporterar om att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet var de enda partierna i Enköpings kommunfullmäktige som vid det senaste sammanträdet i tisdags den 20 mars 2012 ville följa kommunstyrelsens relgemente gällande tjänstgöringsgrad för kommunalråd. Även Enköpings-Posten rapporterade om detta idag torsdagen den 22 mars 2012 på sidan 6.

  V och SD ville inte ge rådet ledigt (Ena-Håbo Tidningen, 2012-03-20)

 • Replik om fristadsförfattare

  Av davidperez den 22 mars 2012
  0

  Nedan följer en replik av gruppledaren för SD gällande UNT Kulturs kommentar om SD:s motion i Uppsala kommunfullmäktige om att avskaffa systemet med fristadsförfattare. Motsvarande replik på DN Kultur har nekats.

  SD: ”Fristadsförfattare tillåts passera den allmäna kön”

  Publicerad: 2012-03-22 09:09, senaste uppdaterad: 2012-03-22 14:03

  SD: ”Fristadsförfattare tillåts passera den allmäna kön”

  Maria Ripenberg kommenterar SD:s motion om att avskaffa kommunens stöd till fristadsförfattare. Argumentationen tryter.

  Maria Ripenberg kommenterar på UNT Kultur 17/3 SD:s motion om att avskaffa kommunens stöd till fristadsförfattare. Argumentationen tryter, mer än att detta tydligen är det minsta man kan begära av ett demokratiskt land och att den som inte håller med motarbetar demokratin. Resonemanget slår i sin iver av politisk korrekthet knut på sig självt.

  Ett demokratiskt land brukar vanligtvis inrymma rätten att söka asyl via en rättssäker process. Det är SD de första att skriva under på, och därmed faller hela tanken med att tillskapa särskilda regler för enskilda yrkeskategorier. Att några få anses som särskilt skyddsbehövande, och därmed tillåts passera den allmänna kön för att få sin sak prövad och dessutom ges hundra tusentals kronor i skattemedel, strider mot all tänkbar jämlikhet och rättssäkerhet. Lägg därtill att förslaget med fristadsförfattare avvisats av borgerliga partier i flera andra kommuner, exempelvis Lund.

  Är nu denna grupp särskilt utsatt och i behov av skydd föreligger inte hinder att erhålla asyl på sedvanligt sätt. Gärna tillfälliga uppehållstillstånd, men först en rejäl asylprocess.

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

 • SD Uppsala om Seminarieparken

  Av davidperez den 22 mars 2012
  0

  Uppsalatidningen har idag torsdagen den 22 mars 2012 på sidan 5 en enkät med de politiska partierna i Uppsala kommunfullmäktige om synen på den omdebatterade Seminarieparken. Nedan följer Sverigedemokraternas svar.

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen 22–28 mars (12/2012)

  Uppsalatidningen 2012-03-22 s. 5.

  Uppsalatidningen 2012-03-22 s. 5.

  MER Så tycker partiernas i fullmäktige

  SVERIGEDEMOKRATERNA
  Vi vill bevara den unika Seminarieparken, den har ett stort kulturhistoriskt värde. Det vore mycket olyckligt att göra om det vackra området till något som liknar en innergård.
  Dessutom är parker och grönytor över lag oerhört viktiga för stadsmiljön. Vi uppmanar M, S och KD att tänka om så att Uppsala kan växa på bredden i stället.

 • Insändare: SD utestängt från förening mot vindkraft

  Av davidperez den 21 mars 2012
  0

  Följande insändare av gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, är idag onsdagen den 21 mars 2012 införd i Upsala Nya Tidning.

  Sverigedemokraterna är det enda partet i kommunfullmäktige som drivit frågan om att stoppa utbyggnad av vindkraft i sitt budgetförslag 2011.

  SD utestängt från förening mot vindkraft

  Publicerad: 2012-03-21 08:33, senaste uppdaterad: 2012-03-21 08:03

  SD utestängt från förening mot vindkraft

  VINDKRAFTSPARK. Uppsala kommun planerar att lansera en storskalig satsning på vindkraft. I vindbruksplanen pekas ett område nära Almunge–Knutby ut. Sverigedemokraterna är skeptiskt till storskalig utbyggnad av vindkraft och så även i Uppsala kommun.
  Vindkraften är dyr och inte särskilt effektiv. Den förstör närmiljön och landskapsbilden och stör de närboende på olika sätt. Påfallande ofta drivs planerna på vindkraft igenom stick i stäv mot den lokala opinionen.

  Onsdagen 14 mars hölls ett möte på Almungeskolan mellan kommunala politiker och tjänstemän, vindkraftsindustrin, länsstyrelsen och allmänheten. Mötet anordnades av För­eningen för god livskvalité i Almunge–Knutby, ledd av ordföranden Kina Söderlund. Föreningen ställer sig kritisk till vindkraftsplanerna och har även tidigare arrangerat ett möte. Fler är planerade. Mötena har tillkommit eftersom kommunens information kring planerna har varit bristfällig.

  SD är inte representerat i vare sig kommunstyrelsen eller den ansvariga plan- och byggnadsnämnden, men har däremot två mandat i kommunfullmäktige, där vindbruksplanen till slut kommer att avgöras. Trots det blev SD inte inbjudet till något av mötena ifråga. När partiet kontaktade ordföranden Kina Söderlund blev vi nekade både tillträde och inbjudan. Föreningsmedlemmen som hade kontaktat oss blev dessutom hotad med uteslutning ur för­eningen. Saken tycks vara mycket känslig.

  Agerandet är märkligt, inte minst eftersom vårt parti är det enda som i kommunfullmäktige har vänt sig emot utbyggnaden av vindkraft i Uppsala kommun. Vi kommer att fortsätta att driva frågan i kommunfullmäktige och andra fora. Vår förhoppning är förstås att Fören­ingen för god livskvalité i Almunge-Knutby och dess ordförande tar sitt förnuft till fånga och bjuder in alla partier i kommunfullmäktige till dialog och diskussion om vindkraften.

  (SD)
  Uppsala

 • Motion om att avskaffa stödet till utländska författare

  Av davidperez den 14 mars 2012
  0

  Nedanstående motion anmäldes på Uppsala kommunfullmäktige vid förra sammanträdet måndagen den 27 februari 2012.

  En vänsterpartistisk motion om att införa systemet med stöd till fristadsförfattare har tidigare avslagts i bland annat Lunds kommun av både Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna:

  länk

  Motion om att avskaffa stödet till utländska författare

  Uppsala kommun är en av mycket få av Sveriges 290 kommuner som upplåter stöd till så kallade fristadsförfattare. Övriga kommuner är Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom kort eventuellt Umeå. I bland annat Landskrona, Lund, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skellefteå och Tomelilla har förslaget lyckligtvis avvisats.

  Fristadsprojektet är en verksamhet som fungerar som ett slags stipendium och innebär att kommunens skattemedel går till att stödja en utländsk författare med bostad och uppehälle – i Uppsala kommuns fall genom Uppsalahem AB. Uppsala kommun, kulturnämnden och kulturkontoret har haft denna verksamhet sedan 2008 medan projektet funnits sedan 1990-talet och är en del av nätverket ICORN, International Cities of Refuge Network, och PEN. Även Säkerhetspolisens, Studiefrämjandets och Uppsala stadsbiblioteks resurser tas i anspråk i projektet i Uppsala kommun.

  Så kallade fristadsförfattare kan idag få stanna i Sverige i ett eller två år genom ett tillfälligt uppehållstillstånd för besök utan krav på egen försörjning innan de måste söka asyl. Efter denna period behöver man söka permanent uppehålls- eller arbetstillstånd. För en tid sedan aviserades att Migrationsverket tillsammans med Statens kulturråd ändrat reglerna så att fristadsförfattare kan få uppehålla sig längre i Sverige.

  År 2008 blev Taslima Nasrin och 2009 Anisur Rahman fristadsförfattare i Uppsala kommun, båda från Bangladesh. I april 2008 beslöt Uppsala kommun att avsätta minst 150 000 kr till denna verksamhet. Sedan har kostnaden successivt ökat år för år. I övriga kommuner har verksamheten kostat mellan 300 000 och 400 000 kr per år. Dessutom tillkommer kostnaden för medlemskapet i ICORN. Allt detta utöver det ekonomiska stöd som Kulturrådet erbjuder.

  Sverige har redan en mycket liberal massinvandringspolitik och saknar behov av fler sätt för att asylsökande skall kunna få uppehållstillstånd. Det är orimligt att Uppsalabornas skattemedel används till att finansiera uppehälle åt utländska författare på detta sätt. Istället bör den nationella invandringspolitiken göras om så att samma ekonomiska resurser som används för att ta emot ett litet fåtal i Sverige används som bistånd i hemländerna för att hjälpa många fler. De som har riktiga flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention får redan uppehållstillstånd idag. De som ändå inte får uppehållstillstånd saknar således flyktingskäl. Att på detta sätt kringgå asylprocessen är olyckligt.

  Rimligen är det varken Uppsala kommuns eller Uppsalabornas ansvar att på detta sätt finansiera en gräddfil åt utländska författare. Alla asylsökande, författare eller ej, bör i första hand behandlas likvärdigt. Sverigedemokraterna menar därför att Uppsala kommuns stöd till fristadsförfattare bör avskaffas.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  • att uppdra åt kulturnämnden att begära utträde ur organisationen ICORN
  • att uppdra åt kulturnämnden att säga upp avtalet om ekonomiskt stöd till fristadsförfattare

  (SD)
  Gruppledare

 • Enkät om skolklassers storlek i Uppsala kommun

  Av davidperez den 25 februari 2012
  0

  Igår fredagen den 24 februari 2012 hade Upsala Nya Tidnings Uppsalaedition en enkät på sidan 14 om skolklassernas storlek i Uppsala kommun.

  Detta med anledning av en ny forskningsrapport av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala om små klassers betydelse för lönenivån i vuxenlivet.

   

  Är Uppsalas skolklasser för stora?

   

  – Vi tror att barngruppernas storlek har stor betydelse, både för lärare och elever. Så vi är positiva till att minska storleken på skolklasserna. Nu sitter vi inte med i några av kommunens nämnder och har inte samma tillgång till de interna diskussionerna eller till kommunens tjänstemän. Men vi anser att mer resurser till skolan är en av lösningarna och att man inte ska dra ner på välfärden. Så i den här frågan står vi nog närmare de rödgröna.

 • Motion om avgiftsfria trygghetslarm i Östhammars kommun

  Av davidperez den 25 februari 2012
  0

  Den 24 februari 2012 inlämnade Sverigedemokraternas första motion till fullmäktige. Motionen handlar om att SD vill att kommunen tar bort avgiften för de trygghetslarm som man erbjuder och att trygghetslarmen blir helt och hållet kostnadsfria.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  För närvarande finns det 550 personer som är beviljade trygghetslarm i Östhammars kommun. Verksamheten sköts av socialförvaltningen. Brukarna av trygghetslarm betalar en avgift på 147 kronor i månaden.

  Vi sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas, inte minst då vi värnar ett starkt välfärdssamhälle, som just skall ge hjälp till dem som mest behöver det. För vissa kan en avgift på 147 kr i månaden tyckas vara en ringa summa, men för en fattigpensionär kan det vara mycket pengar, inte minst utslaget på ett helt år. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  De brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har förvisso möjlighet att eventuellt ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp något, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

  Sverigedemokraterna yrkar

  • att den avgift som brukare av trygghetslarm i Östhammars kommun för närvarande erlägger skall avskaffas

 • SD Älvkarleby kräver svar om halalslaktat kött

  Av davidperez den 22 februari 2012
  0

  Vid sammanträdet i Älvkarleby kommunfullmäktige onsdag den 22 februari 2012 lämnade Sverigedemokraterna Älvkarleby in en interpellation. Nedan följer interpellationen i sin helhet.

  Interpellation om halalslaktat kött i kommunal verksamhet

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S)

  Den senaste tiden har den barbariska halalslakten uppmärksammats alltmer i både rikstäckande och lokala medier. Halalslakt är den slaktmetod som enligt islam måste användas för att köttet skall vara rent och som går ut på att man med kniv skär av halspulsådern på djuret medan det fortfarande är vid medvetande och låter det förblöda så att det helt och hållet töms på blod. Detta samtidigt som man vänder djuret mot den muslimska vallfartsorten Mecka i Saudiarabien och en imam läser verser ur Koranen.

  Sverigedemokraterna menar att detta tillvägagångssätt är mycket inhumant och utsätter djuret för utdraget och onödigt mycket lidande, vilket rimmar illa med det starka svenska djurskyddet. Detta gäller också om man använder till exempel bedövning, vilket inte ens accepteras av alla muslimer. Vår ståndpunkt är att slaktmetoder skall utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden skall vara såväl snabb som smärtfri.

  Vi menar att halalslakt skall vara förbjudet, oavsett bedövning, och att även import av halalslaktat kött till Sverige skall vara förbjudet. Därför menar vi att Älvkarleby bör föregå med gott exempel och inte servera halalslaktat kött eller stödja leverantörer som tillhandahåller det. Halalslaktat kött kan aldrig vara etiskt eller djurskyddsmässigt försvarbart. Även ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv är det inte acceptabelt att Älvkarleby kommun skall tillhandahålla särskilt importerat kött när det finns andra alternativ.

  I Hofors kommun i vårt grannlän Gävleborg har nyligen den statliga myndigheten Socialstyrelsen krävt att kommunen ser till att de kommunala boendena för ensamkommande invandrarungdomar serverar halalslaktat kött, vilket i sig är anmärkningsvärt. Detta har tillkommit efter att muslimska boende krävt denna särbehandling. Socialstyrelsen menar att kommunen är ålagd att servera halalslaktat kött eftersom man har sin överenskommelse om asylmottagande, vilket också Älvkarleby kommun har.

  Därför vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S):

  1. Serveras det idag halalslaktat kött i Älvkarleby kommuns verksamheter?

  2. Om det serveras, när började det serveras och efter vilket beslut och av vem/vilka?

  3. Om det inte serveras, finns det några planer från kommunens sida på att börja servera halalslaktat kött och när kommer det att ske i så fall?

  4. Anser du att halalslakt är inhumant och att Älvkarleby kommun bör värna ett starkt djurskydd genom att inte erbjuda halalslaktat kött i sina verksamheter och bojkotta leverantörer som tillhandahåller det?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

  Av davidperez den 22 februari 2012
  0

  Nedanstående replik av gruppledaren (SD) publicerades i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  Publ: 22 feb 2012 00:00

  Unt.se » Debatt

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
  När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
  Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

  Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

  Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • Enkät i UNT om barnomsorgen

  Av davidperez den 14 februari 2012
  0

  I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren.

  Förskoleköer gav budgetplus

  – Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.