Sverigedemokraterna Uppland | Sverigedemokraterna i Uppsala län | Sida 23

Sverigedemokraterna Uppland

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppland!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas partidistrikt i Uppsala län.

 

Simon Alm

Distriktsordförande SD Uppland

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 

 

 • Knivstabygden om SD Knivstas motion

  Av davidperez den 2 juni 2012
  0

  I följande notis i Knivstabygden rapporteras om Sverigedemokraternas första motion till kommunfullmäktige i Knivsta kommun:

  Sverigedemokraterna lämnar sin första motion (2012-06-01 11.02/11.06)

  Notisen finns även med i pappersupplagan av Knivstabygden 23/2012 torsdagen den 7 juni 2012 på sidan 4:

  Knivstabygden som e-tidning

  Se även:

  SD vill ha fler mataffärer (Knivstabygden, Jens Flyckt, 2012-09-26, s. 4)

 • Fira nationaldagen 6:e juni med SD Håbo

  Av davidperez den 28 maj 2012
  0

  I söndags (27/5) tog styrelsen för SD Håbo en två timmarspaus från mors dagfirandet för att hålla sitt första styrelsemöte i Håbos kommunhus sedan bildandet för en månad sedan. Riktlinjer för lokalpolitiken sattes upp och man konkretiserade målen för 2012 och de utmaningar som finns för partiet framöver.

  Bland annat beslutade man att SD Håbo skall dra sitt strå till stacken i den nu riksomfattande SD-kampanjen ”Inga fler papperspoliser” och under nationaldagsfirandet den 6:e juni i gamla Bålsta finner du Sverigedemokraterna på plats 38 i närheten av gamla järnvägsstationen tillsammans med övriga partier som valt att delta i firandet. Välkommen att besöka vårt tält mellan 11 och 16 för att diskutera lokalpolitik, hälsa på dina lokala företrädare eller bara för att avnjuta en kopp kaffe.

 • SD motionerar om fler dagligvaruaffärer i Knivsta

  Av davidperez den 25 maj 2012
  0

  Nu har Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige lämnat in sin första motion för mandatperioden.

  Motionen behandlar det monopolsliknande problem som finns i Knivsta med bara en större dagligvaruaffär, nämligen Ica Kniven. SD Knivsta vill att Knivsta kommun skall föra samtal om och ta initiativ till att fler aktörer etablerar sig i Knivsta.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Augustus Jackson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige. Foto: Knivsta kommun.

  Augustus Jackson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige. Foto: Knivsta kommun.

  Motion om etablering av fler dagligvaruaffärer i Knivsta

  I dagsläget har Knivsta endast en större dagligvaruaffär, vilket är Ica Supermarket Kniven i Knivsta centrum. Detta menar Sverigedemokraterna är problematiskt eftersom det skapar en monopolsliknande situation i en så liten kommun som Knivsta. Många Knivstabor väljer i dagsläget att åka till kringliggande orter såsom Uppsala eller Märsta för att handla sina dagligvaror där istället. Därmed väljer man bort det lokala näringslivet i Knivsta.

  Även om det inte är kommunens uppgift att bygga och driva dagligvaruaffärer menar vi sverigedemokrater att Knivsta kommun bör ta initiativ till och söka dialog med olika matkedjor om en etablering i Knivsta så att konkurrensförhållandena i kommunen kan normaliseras och så att fler Knivstabor väljer Knivsta när de åker och handlar, vilket i sin tur bidrar till kortare körsträckor och att minska utsläppen. Detta bidrar även till att prisbilden blir en annan för konsumenterna samt skapar fler arbetstillfällen för kommuninvånarna.

  Nyligen meddelade exempelvis Alliansen i Uppsala kommun att man kommer att söka kontakt med Systembolaget AB för att diskutera en eventuell etablering av en ny affär i Saluhallen i centrala Uppsala. På liknande sätt menar Sverigedemokraterna att även Knivsta kommun bör kunna utveckla och fördjupa sina diskussioner och sin dialog med olika aktörer för att etablera fler dagligvaruaffärer i Knivsta.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att Knivsta kommun skall ta initiativ till och söka dialog med olika aktuella aktörer för att etablera fler dagligvaruaffärer i Knivsta kommun

  Knivsta den 21 maj 2012

  Augustus Jackson
  Gruppledare (SD) Knivsta kommunfullmäktige

 • SD Uppsala säger nej till länsstyrelsens barackförslag

  Av davidperez den 25 maj 2012
  0

  Igår torsdagen den 24 maj 2012 skrev UNT:s gratistidning 18 minuter om att Uppsala kommun tar emot färre asylsökande än vad man avtalat med Länsstyrelsen i Uppsala län om.

  I samband med det kommenterade en tjänsteman, Anders Forslund som är ansvarig handläggare på länsstyrelsen, situationen med att Uppsalas studenter och tillfälligt arbetande skall bo i baracker medan asylsökande skall ges permanenta bostäder.

  Detta säger SD Uppsala bestämt nej till, vilket 18 minuter uppmärksammar idag genom att intervjua bland andra SD Uppsalas gruppledare i kommunfullmäktige. Ur 18 minuter fredagen den 25 maj 2012 på sidan 3.

  ”Helt fel väg”
  Sverigedemokraterna vill säga upp kommunens avtal om flyktingmottagande helt eftersom de anser att det har skapat socioekonomiska problem i stadsdelar som Gottsunda. Baracklösningen tycker de är absurd.
  – Det är helt fel väg. Man måste bygga fler billiga hyresrätter och pausa invandringen för att komma till rätta med problemen. Förslaget är i sig särbehandlande säger gruppledaren för SD i Uppsala.

  Länkar:

  18 minuter
  Flyktingmål uppnås inte / Uppsala tar emot allt färre flyktingar (18 minuter, 2012-05-24, s. 2)
  Politiker tvekar om baracker / Skeptiska till baracker (18 minuter, 2012-05-25, s. 3)

 • Annons i Enköpings-Posten inför torgmöte

  Av davidperez den 25 maj 2012
  0
  Annons i Enköpings-Posten.

  Annons i Enköpings-Posten.

  Ovanstående annons om SD Enköpings torgmöte om kriminalpolitik imorgon publicerades idag fredagen den 25 maj 2012 i Enköpings-Posten på sidan 3.

 • SD vågmästare i Uppsala i ny mätning

  Av davidperez den 24 maj 2012
  0

  I en ny lokal opinionsmätning som idag torsdagen den 24 maj 2012 publiceras i den veckobaserade gratistidningen Uppsalatidningen, som täcker Uppsala och Knivsta kommuner, är Sverigedemokraterna för första någonsin vågmästare mellan de två traditionella blocken i Uppsala kommunfullmäktige.

  I mätningen får Alliansen 48,1 procent samtidigt som de rödgröna partierna, som fortfarande i hög utsträckning samarbetar i Uppsala kommun, får 45,1 procent. Detta innebär att inget block får egen majoritet och att Sverigedemokraterna, som ökar från 2010 års valresultat på 3,32 procent till 3,9 procent i denna mätning, blir tungan på vågen.

  Bland de andra partierna i kommunfullmäktige är det endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ökar. Även gruppen övriga partier ökar något. Signifikant är att samtliga partier i den borgerliga alliansen minskar.

  – Det är förstås väldigt glädjande att vi ökar i denna mätning jämfört med valresultatet och att vi dessutom blir vågmästare i Uppsala för första gången någonsin. SD var nära att bli vågmästare i både Uppsala kommun och landstinget redan 2010, och det är vårt absoluta mål att bli det nästa gång 2014, kommenterar gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, och fortsätter:

  – Redan under denna mandatperiod har vi bidragit till att avgöra flera frågor i fullmäktige. Vi är beredda att samarbeta med andra partier i utbyte mot att vi får igenom våra profilfrågor, framför allt när det gäller en ansvarsfull invandringspolitik, trygghetsfrågor och en värdig ålderdom.

  – Vi kommer att fortsätta öka vår synlighet i samhället överlag fram till nästa val, som är först om två år. Dessutom kommer vi att informera mer om vårt arbete i kommunfullmäktige och varför Sverigedemokraternas politik är viktig även i Uppsala kommun. Vår fasta övertygelse är att stödet för SD kommer att öka ännu mer till nästa val.

  Mätningen, som genomförts 3–14 maj 2012 av analysföretaget MAP, finns i sin helhet på uppsalatidningen.se och i Uppsalatidningens pappersupplaga på sidorna 4 och 5. Totalt har 1 157 Uppsalabor fått svara på frågan ”Vilket parti skulle du rösta på i Uppsala kommunval om det var val idag?”. Svarsfrekvensen framgår inte och inte heller om man tagit hänsyn till Uppsala kommuns tre valkretsar. Resultaten lyder som följer med respektive förändring från 2010 års valresultat inom parentes.

  M 27,5 (–0,7)
  FP 8,6 (–1,2)
  C 6,9 (–0,1)
  KD 5,1 (–0,5)
  S 27,1 (+2,6)
  MP 11,1 (–1,0)
  V 6,9 (+0,2)
  SD 3,9 (+0,6)
  Övriga 2,9 (+0,3)

  Länkar:

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen, nummer 21, 24–30 maj 2012
  Uppsala har blivit rödare sedan valet / Svajigt för alliansen i ny mätning (Uppsalatidningen 21/2012, s. 4–5)
  Svajigt för alliansen i ny mätning (uppsalatidningen.se, 2012-05-24)

 • SD föreslår lägre parkeringsavgifter i Uppsala

  Av davidperez den 22 maj 2012
  0

  Följande motion av Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala anmäldes på februarisammanträdet 2012.

  Motion om lägre parkeringsavgifter i Uppsala

  I april 2011 fattade dåvarande gatu- och trafiknämnden beslut om att höja parkeringsavgifterna på flera ställen i Uppsala innerstad med 50 respektive 500 procent. Sverigedemokraterna anser att detta är ett steg i helt fel riktning och ett dråpslag mot stadens bilister. Parkeringsavgifterna i Uppsala är redan alltför höga, inte minst jämfört med andra större städer i vår närhet som Västerås, som har avsevärt lägre p-avgifter och många fler p-platser än vår stad.

  Tillsammans med bland annat dubbdäcksförbud, ogenomtänkta nedstängningar av viktiga bilvägar som Islandsbron i ett halvår, sänkningar av hastighetsgränserna inne i staden, miljözoner, eventuella vägtullar och andra åtgärder är Uppsala på väg att manifestera sig som en bilfientlig stad och kommun. Vi menar att det är en orimlig tanke att Uppsala skall bli en bilfri stad. Istället bör man exempelvis uppmuntra användning av alternativa, miljövänliga drivmedel.

  Vi sverigedemokrater ser positivt på förbättringar av miljön och att kollektivtrafiken byggs ut och görs billigare. Däremot anser vi inte att kommunen skall straffa de människor i stad och på landsbygd som är beroende av eller väljer bilen som färdmedel av andra skäl. Som enda parti i Uppsala kommun tar vi strid för sans och balans i bilfrågan.

  Nämndbeslutet drabbar inte minst cityhandeln, då bilister kommer att välja köpcentra utanför centrala Uppsala, där det ofta finns avgiftsfri parkering. Den påstådda avsikten med avgiftshöjningen, att öka genomströmningen av fordon, slår orättvist och ger andra negativa effekter. Detta inte minst eftersom besök i staden inte automatiskt går snabbare på grund av högre avgifter. Istället blir besöken helt enkelt dyrare. Det är feltänkt att använda p-platserna i centrum som en sorts kassako och straffa bilister.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  • att gatu- och samhällsmiljönämnden ges i uppdrag att riva upp det aktuella beslutet från 2011 om att höja parkeringsavgifterna i Uppsala innerstad

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

  genom

  (SD)
  Gruppledare

 • SD Enköping arrangerar torgmöte 26/5

  Av davidperez den 22 maj 2012
  0

  Nu på lördag den 26 maj 2012 kommer Sverigedemokraterna i Enköpings kommun att arrangera ett torgmöte med partytält och flygbladsutdelning på Stora torget i Enköping.

  Banner för SD:s nya trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Banner för SD:s nya trygghetskampanj ”Inga fler papperspoliser!”.

  Torgmötet är en del i SD:s nya kriminalpolitiska kampanj ”Inga fler papperspoliser!”, som uppmärksammar betydelsen av fler synliga poliser på gator och torg.

  Mer information om kampanjen finns här: http://papperspoliser.se

  Under tre timmar kommer både lokala medlemmar och representanter ifrån partidistriktet att möta Enköpingsborna och berätta om SD:s politik för ökad trygghet för medborgarna och en mer synlig och effektiv polis.

  Datum: lördagen den 26 maj 2012
  Tid: kl. 11.00–14.00
  Plats: Stora torget, Enköping

 • SD motionerar om traditionella skolavslutningar

  Av davidperez den 22 maj 2012
  0

  Idag tisdagen den 22 maj 2012 lämnade Sverigedemokraterna in en motion till Uppsala kommunfullmäktige om att Uppsala kommun skall anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan för de elever som så önskar.

  På senare år har alltfler skolor valt att flytta sina skolavslutningar från kyrkan till andra lokaler. I Uppsala kommun har Tiundaskolan och Västra Stenhagensskolan dessutom valt att ta bort nationalsången från skolavslutningsfirandet.

  – Förslaget om att kommunens skolor skall anordna traditionella skolavslutningar ligger helt i linje med Sverigedemokraternas värdekonservativa politik som värnar den svenska kulturen, där det kristna arvet länge spelat en viktig roll. Vi ser också fram emot debatten i fullmäktige eftersom vi vet att Kristdemokraterna tidigare drivit denna fråga, och vi förväntar oss stöd från KD för vår motion säger gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Motion om traditionella skolavslutningar

  I skrivande stund närmar vi oss skolavslutningar i kommunen, och Sverigedemokraterna vill med anledning av detta aktualisera en viktig och stundtals flitigt debatterad fråga.

  SD är ett icke-konfessionellt parti men värnar de västerländska, kristna värderingarna och den långa tradition det kristna arvet har i Sverige och i vår kultur. Med den bakgrunden anser vi att skolorna har en skyldighet i form av värdeförmedlande institution att erbjuda eleverna kontinuitet och tradition och därför anordna skolavslutning i kyrkan om ett visst antal elever och föräldrar så önskar.

  Givetvis innebär inte det att alla elever skall tvingas vara i kyrkan eller att kyrkan skall hålla en religiös ceremoni, utan det handlar om trygghet och tradition för dem som anser det vara viktigt. Många elever och föräldrar tycker det, och på flera håll där rektorer eller politiker tagit beslut om att skolorna inte skall fira sin avslutning i kyrkan har det blivit starka protester ifrån föräldrar, elever och i viss mån även lärare.

  I UNT 2011-06-09 och Upplandsnytt dagen därpå framkom det exempelvis att man på de kommunala grundskolorna Tiundaskolan och Västra Stenhagenskolan i Uppsala kommun till och med gått så långt som att man plockat bort nationalsången från skolavslutningarna.

  Vi anser att möjligheten för dem som traditionsenligt vill fira skolavslutningen i kyrkan bör finnas samtidigt som möjligheten att avstå givetvis skall beaktas.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att de kommunala skolorna skall vara skyldiga att, i samråd med församlingarna, anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar

  • att de kommunala skolorna skall vara skyldiga att ställa frågan om man vill hålla sin avslutning i kyrkan till eleverna och samordna kyrkliga avslutningar om minst 10 procent av eleverna så önskar.

  Uppsala den 22 maj 2012

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

 • SD kräver svar om kommunens samarbete med Uppsalamos​kén

  Av davidperez den 17 maj 2012
  0

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommun har idag torsdagen den 17 maj 2012 lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, där partiet kräver svar om Uppsala kommuns samarbete och samverkan med Uppsala moské och Islamiska föreningen i Uppsala.

  Detta efter att SVT:s ”Uppdrag granskning” igår onsdagen den 16 maj avslöjade med dolda filminspelningar att företrädare för bland annat Uppsalamoskén uttryckt sig mycket negativt om kvinnors rättigheter och positivt om bland annat månggifte och våld i nära relationer.

  SD Uppsala vill veta om Uppsala kommun har eller har haft ett samarbete eller samverkan med Uppsala moské och föreningen som äger moskén samt hur detta samarbete i så fall ser/har sett ut samt om bidrag delas/har delats ut och efter vilka kriterier i så fall.

  Interpellation om kommunens samarbete med Uppsala moské

  Till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)

  Uppsalas än så länge enda fullskaliga moské drivs av Islamiska föreningen i Uppsala. Denna förening spelade en central roll i reportaget ”Imamernas råd” i programmet ”Uppdrag granskning”, som sändes i Sveriges Television onsdagen den 16 maj 2012. Där besökte två nikabbeklädda kvinnor moskéns företrädare för att be om råd i frågor kring månggifte, rätten att neka till samlag, våld i nära relationer och vikten av att polisanmäla detta våld.

  Svaren kvinnorna fick var bland annat att månggifte är tillåtet enligt islams lära. En rättrogen muslim kan ha upp till fyra fruar, som dessutom skall kuvas. Fruarna får inte polisanmäla sin man om de skulle bli misshandlade. Företrädaren för moskén, Abdul Wadod, var väldigt tydlig på just denna punkt och menade att Polisen inte under några omständigheter skulle blandas in i det våld kvinnorna drabbades av.

  Kvinnorna var förvisso anlitade som skådespelare av ”Uppdrag granskning”, men då inspelningen genomfördes med dold kamera får man anta att svaren varit desamma även i ett autentiskt samtal.

  Programmet föranledde ansvariga ministrar ifrån regeringen att omedelbart gå ut i medierna och spekulera i huruvida det statliga stödet till trossamfund kan komma att regleras i framtiden, då ett av kraven för att erhålla detta stöd är att trossamfundet skall ”bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Jämställdhet mellan kvinnor och män, monogami och kvinnors rätt till trygghet i nära relationer får sägas ingå i dessa grundläggande värderingar.

  Likaså bör detta leda till att Uppsala kommun rannsakar sig själv, sitt bidragsgivande och kriterierna för detta. Först och främst behöver det utredas om och hur samarbetet mellan Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala och Uppsala kommun ser ut samt därefter om ekonomiskt stöd förekommer i någon form och i så fall vilka kriterier som finns uppställda för detta.

  Med anledning av det ovan anförda vill jag rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M):

  a) Har Uppsala kommun tidigare haft eller förekommer det i dagsläget någon form av samarbete eller samverkan med Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala?

  b) Om ja, hur ser detta samarbete eller denna samverkan ut respektive hur har det sett ut?

  c) I det fall ekonomiska bidrag delas ut idag eller tidigare har delats ut, på vilka kriterier sker detta respektive har detta skett?

  d) Hur stora är dessa ekonomiska bidrag i så fall respektive hur stora har de varit?

  e) Hur påverkar ”Uppdrag gransknings” reportage ”Imamernas råd” som sändes den 16 maj 2012 i SVT din syn på förutsättningarna för samarbete eller samverkan med Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala?

  Uppsala den 17 maj 2012

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

  Länkar:

  SD kräver svar om moské (Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2012-05-21 kl. 10.24)
  Sverigedemokraterna lämnar interpellation om moské (TV4 Nyheterna Uppsala, facebook.com, 2012-05-18 kl. 15.49)
  SD kräver svar om Uppsalamoskén (18 minuter, unt.se, 2012-05-21, s. 3)

 • SD Uppsala på möte mot vindkraft

  Av davidperez den 11 maj 2012
  0

  Torsdag den 10 maj 2012 besökte SD Uppsala Almungeskolan utanför Uppsala för att lyssna till Föreningen för god livskvalitet i Almunge–Knutby och dess arbete. Ordföranden Kina Söderlund höll i mötet.

  Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

  Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

  Detta möte var föreningens sista eftersom man nu låter föreningen gå i träda efter att ha lyckats med den nästintill omöjliga arbetsuppgiften att få kommunstyrelsen i Uppsala kommun att slopa planerna på storskalig vindkraftsutbyggnad i Almunge–Knutby.

  I dagsläget återstår endast ett område kring Järlåsa på kommungränsen till Heby kommun för möjlig vindkraftsexploatering. Förhoppningsvis kommer dock Försvarsmakten att även framledes sätta käppar i hjulet för dessa planer så att Uppsala kommun och Uppland slipper den bullriga och miljöförstörande vindkraften.

  Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

  Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

  Sverigedemokraterna säger som enda parti principiellt nej till storskalig vindkraft och hade detta som ett yrkande redan i sitt IVE-förslag i Uppsala kommunfullmäktige 2011. Även Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen och själv boende i Almunge, var närvarande på mötet. Dock uteblev plan- och byggnadsnämndens ordförande, tillika kommunstyrelseledamoten, Liv Hahne (M) helt och hållet, trots löften om att dyka upp.

  Vi ifrån SD Uppsala vill gratulera föreningen för dess fina arbete som nu burit frukt till skillnad ifrån många andra protester mot byggnadsplaner i kommunen. Det är smått unikt både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv att man på detta sätt faktiskt lyckas stoppa de andra partiernas vindkraftsplaner, vilket förtjänar att uppmärksammas och erkännas.

 • SD Uppsala på möte mot vindkraft

  Av davidperez den 11 maj 2012
  0

  Igår kväll torsdagen den 10 maj 2012 besökte SD Uppsala Almungeskolan utanför Uppsala för att lyssna till Föreningen för god livskvalitet i Almunge–Knutby och dess arbete. Ordföranden Kina Söderlund höll i mötet.

  Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

  Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

  Detta möte var föreningens sista eftersom man nu låter föreningen gå i träda efter att ha lyckats med den nästintill omöjliga arbetsuppgiften att få kommunstyrelsen i Uppsala kommun att slopa planerna på storskalig vindkraftsutbyggnad i Almunge–Knutby.

  I dagsläget återstår endast ett område kring Järlåsa på kommungränsen till Heby kommun för möjlig vindkraftsexploatering. Förhoppningsvis kommer dock Försvarsmakten att även framledes sätta käppar i hjulet för dessa planer så att Uppsala kommun och Uppland slipper den bullriga och miljöförstörande vindkraften.

  Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

  Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

  Sverigedemokraterna säger som enda parti principiellt nej till storskalig vindkraft och hade detta som ett yrkande redan i sitt IVE-förslag i Uppsala kommunfullmäktige 2011. Även Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen och själv boende i Almunge, var närvarande på mötet. Dock uteblev plan- och byggnadsnämndens ordförande, tillika kommunstyrelseledamoten, Liv Hahne (M) helt och hållet, trots löften om att dyka upp.

  Vi ifrån SD Uppsala vill gratulera föreningen för dess fina arbete som nu burit frukt till skillnad ifrån många andra protester mot byggnadsplaner i kommunen. Det är smått unikt både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv att man på detta sätt faktiskt lyckas stoppa de andra partiernas vindkraftsplaner, vilket förtjänar att uppmärksammas och erkännas.

 • Media om integrationsdebatten i Uppsala

  Av davidperez den 9 maj 2012
  0

  Nedanstående medier har rapporterat om gårkvällens integrationsdebatt i Uppsala mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

  Aftonbladet: Het debatt med polisbevakning

  Upsala Nya Tidning: Välfyllt när Ullenhag mötte Åkesson

  Sveriges Radio P4 Uppland: Ullenhag-Åkesson i välbesökt debatt

  TV4 Nyheterna Uppsala: Stort intresse när Ullenhag (FP) och Åkesson (SD) debatterade

  Stort%20intresse%20n%C3%A4r%20Ullenhag%20(FP)%20och%20%C3%85kesson%20(SD)%20debatterade

  Ergo: Jimmie Åkesson i integrationsdebatt

  SDTV: Jimmie Åkesson i debatt mot integrationsministern i Uppsala

 • Särskilda yttranden och reservation från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23

  Av davidperez den 5 maj 2012
  0

  Sverigedemokraterna har anmält följande särskilda yttranden och reservation till protokollet från Uppsala kommunfullmäktige måndagen den 23 april 2012.

  Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23
  Protokoll från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23 (undertecknat)
  Protokoll från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23 (lyssningsbart)

  Särskilt yttrande § 67

  Särskilt yttrande
  Ärende 67. Årsbokslut 2011
  Uppsala kommunfullmäktige
  2012-04-23

  Det är mycket positivt att Uppsala kommun och kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat och att ekonomin därmed är stabil. Vidare är det positivt att skolresultaten för Uppsalas elever synes förbättras och att mobbning och trakasserier i skolorna minskar i många avseenden. Men det finns vissa delar i årsredovisningen som föranleder oss att rikta kritik mot hur alliansmajoriteten styr Uppsala.

  En av Sverigedemokraternas absolut viktigaste frågor är tryggheten för medborgarna. Årsredovisningen anger att målet om ökad trygghet på gator och torg uppnåtts, men det framkommer inte närmare hur detta undersökts eller förändrats. Vi vet istället att Uppsala i många avseenden upplevs som en otrygg stad att leva i, varför kommunen måste satsa mycket hårdare på att öka den faktiska tryggheten för Uppsalaborna.

  Genom att läsa årsredovisningen kan man omöjligen undvika alla de projekt som bedrivs riktade mot några utpekade stadsdelar, som exempelvis Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Vi frågar oss vad detta egentligen har skapat för mervärden och vilket nytta det åstadkommit.

  Gemensamt för dessa uppräknade stadsdelar är den höga invandrartätheten, och den ger också utslag i statistiken för utanförskapet i Uppsala. Där visar det sig att invånare med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland mottagarna av försörjningsstöd. Detta är djupt olyckligt och visar på att Sverigedemokraternas begäran om en tillfällig invandringspaus till Uppsala borde ha hörsammats.

  Det är positivt att resandet med kollektivtrafik ökar, då det är nödvändigt för att uppnå fördubblingsmålet till år 2020. Men samtidigt menar vi sverigedemokrater att det inte får utmynna i en fientlighet mot biltrafiken. De invånare som har behov av att använda bilen för att ta sig till jobbet eller andra aktiviteter skall kunna göra det utan att straffas med hödja parkeringsavgifter eller felriktade dubbdäcksförbud. Det senare har dessutom visat sig verkningslöst för partikelhalterna i luften, varför det omedelbart bör avskaffas.

  Uppsala 2012-05-03

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

  Reservation § 68

  Reservation
  Ärende 68. Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun
  Uppsala kommunfullmäktige
  2012-04-23

  Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för avslag på detaljplanen. Anledningen är att det bygge som planeras i parken är förödande för stadsmiljön och kulturarvet, då de höghus som planeras dels skulle förstöra ett av få centralt belägna grönområden, dels göra intrång i den kulturhistoriskt viktiga miljö där de unika seminariebyggnaderna finns.

  Det råder inga tvivel om att Uppsala behöver fler bostäder, men dessa skall absolut inte uppföras i Seminarieparken. Förslaget till detaljplan är historielöst och handskas vårdslöst med det kulturarv vi är satta att förvalta. Därför bör detaljplanen avslås.

  Uppsala 2012-05-03

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

  Särskilt yttrande § 69

  Särskilt yttrande
  Ärende 69. Fördjupad översiktsplan för Storvreta, Uppsala kommun
  Uppsala kommunfullmäktige
  2012-04-23

  Sverigedemokraterna är positiva till planerna som finns för att förbättra Storvreta. Det är angeläget att bygden utvecklas, vilket de planerade handels- och parkområdena kan bidra till. I synnerhet ställer vi oss positiva till Fullerö park, som kan vitalisera intresset för svensk, uppländsk och uppsaliensisk kultur och historia.

  Samtidigt har vi respekt för den kritik som riktats mot förslaget från Storvretabor och andra vad gäller både miljö- och klimatpåverkan och hur detta kan tänkas slå mot den övriga handeln. Men vi tror att detta är angelägna förändringar och förutsätter att kritiken beaktas inför arbetet med kommande detaljplaner.

  Uppsala 2012-05-03

  Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

 • Jimmie Åkesson (SD) och Erik Ullenhag (FP) i Uppsaladebatt

  Av davidperez den 27 april 2012
  0

  Den 8 maj arrangerar Liberala studenter Uppsala en politisk debatt om integration mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i Uppsala.

  Plats: Ekonomikum, hörsal 3, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala

  Datum: tisdagen den 8 maj 2012

  Tid: start kl. 17.00

  Debatten är öppen för allmänheten. Mer information om evenemanget återfinns på Facebook via denna länk.