Ny insändare i lokala medier | Sverigedemokraterna Uppland

Ny insändare i lokala medier

Idag måndag 17/9 har styrelsen för SD Håbo skickat in en insändare med titeln ”Integrationsresan till USA dömd att misslyckas” till lokala medier för att tillkännage vår ståndpunkt i debatten om Håbo kommuns asylmottagande och den stundade utbildningsresan till Minneapolis, USA.

Här följer insändaren i sin helhet:

 

Integrationsresan till USA dömd att misslyckas

Debatten om Håbo kommuns avtal om asylmottagande och den stundande resan till amerikanska Minneapolis har bokstavligen talat rasat i de lokala medierna med insändare från både politiker och privatpersoner.

Vi sverigedemokrater välkomnar insatser som underlättar invandrares assimilering till det svenska samhället. Att invandrare som kommer till vårt land kan försörja sig själva anser vi vara en viktig byggsten i assimileringsprocessen.

Tittar man på statistiken noterar man att endast en femtedel av somalierna i Sverige är i arbete och det är lätt att förstå de styrandes vånda. Att Håbohus AB tar en tripp till USA på skattebetalarnas bekostnad kommer knappast att lösa detta problem.

I USA använder man sig inte av begreppet existensminimum, något vi ofta talar om i Sverige. En person måste ha en viss summa kvar i plånboken efter att fasta avgifter som exempelvis hyra och el betalats. Om så inte är fallet har man rätt att få ekonomiskt stöd.

I Minneapolis arbetar hälften av alla somalier i någon form. En arbetande genomsnittssomalier jobbar deltid och tjänar motsvarande 7 000 kronor i månaden, och då existensminimum inte existerar i USA ses dessa deltidsarbetare som icke arbetslösa och försvinner ur statistiken.

I Sverige är en person som tjänar 7 000 kronor sannolikt i stort behov av bidrag och därmed fortfarande en stor kostnad för samhället. Således kan man konstatera den så kallade lyckade integrationen i Minneapolis inte är så lyckad alls. Snarare handlar det om att jämföra äpplen och päron.

Enkelt uttryckt kan en grupp som tjänar en tredjedel av den genomsnittliga inkomsten omöjligen vara en bidragsgivare till den offentliga sektorn. En grupp som tjänar en tredjedel av den genomsnittliga inkomsten och där hälften lever i fattigdom är inte en framgångssaga för andra länder att inspireras av.

Eftersom ansvariga politiker redan fattat beslut om asylmottagande, trots Håbos kommuns skrala ekonomi och bostadsbrist, rekommenderar vi Håbos ansvariga politiker att besöka Svenska kommuner såsom Jönköping och Södertälje, där man lyckats något bättre med att få somalier i arbete. På så sätt kan kunskap inhämtas till ett betydligt lägre pris än de 70 000 kr som resan till Minneapolis beräknas kosta.

Med din röst kommer SD kommer att gå till val 2014 med målet få till ett nollavtal om asylmottagande i Håbo kommun. Kommunens ekonomi är alltför svag, antalet lediga bostäder är i det närmaste obefintligt, och vi måste skicka en signal till riksdag och regering om att den nationella invandringspolitiken är en katastrof.

Människor i behov av asyl skall först och främst ges hjälp i närliggande områden där samma pengar som vi använder idag kan göra så mycket mer. SD vill i riksdagen till och med avsätta en extra miljard till UNHCR, FN:s flyktingorgan, för detta ändamål. I Håbo kommun måste vi dock ta ansvar för skattebetalarnas pengar och inse att vi inte hjälper flest här i Sverige.

 

Sverigedemokraterna i Håbo kommun

 

Minneapolis stad

Länkar:

Integrationsresan till USA dömd att misslyckas (Attila Gal, Håboportalen, haboportalen.se, 2012-09-17)
Integrationsresan till USA är dömd att misslyckas (Sverigedemokraterna i Håbo kommun, direktpress.se, Ena-Håbo Tidningen nr 38/2012, 22–28 september, s. 41)
Integrationsresan till USA är dömd att misslyckas (Sverigedemokraterna i Håbo kommun, direktpress.se, Bålstabladet nr 39/2012, s. 38)