Motion om folkomröstning avseende storregioner | Sverigedemokraterna Uppland

Motion om folkomröstning avseende storregioner

På det senaste landstingsfullmäktige motionerade Sverigedemokraternas landstingsråd Simon Alm om att Uppsala län ska ha en folkomröstning i frågan om storregioner. Sverigedemokraterna anser att det är först och främst länets invånare som ska avgöra huruvida Uppsala län ska uppgå i en storregion tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Södermanland och Örebro.

Nedan kan du ta del av motionen i dess helhet.

Motion om folkomröstning avseende storregion

Simon Alm,  Landstingsråd (SD)

Simon Alm,
Landstingsråd (SD)