Motion från Sverigedemokraterna för ökad trygghet längs med Allévägen i Alunda | Sverigedemokraterna Uppland

Motion från Sverigedemokraterna för ökad trygghet längs med Allévägen i Alunda

Sverigedemokraterna lämnade in en motion vid senaste kommunfullmäktige  i Östhammar om ökad trygghet längs med Allévägen i Alunda. Många boende i området har vittnat om att de inte känt sig trygga på kvällarna när de vistats i området, ofta i samband med att de rastat sin hund. Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunen sätter upp belysning längs med Allévägen och hundlatriner för ökad trivsel i området.

Motionen finns att läsa i dess helhet nedan.

Motion om belysning och hundlatrin längs Allévägen i Alunda[37]