Lyckat medlemsmöte med SD Uppsala 16/6 | Sverigedemokraterna Uppland

Lyckat medlemsmöte med SD Uppsala 16/6

Idag på lördagseftermiddagen den 16 juni 2012 hade Sverigedemokraterna Uppsala bjudit in till medlemsmöte. Styrelsen, som dessförinnan haft styrelsemöte, har som ambition att kommunföreningen framöver skall ha månatliga medlemsmöten för föreningens medlemmar.

Ett drygt tjugotal medlemmar slöt denna gång upp, trots begynnande semestertider och tråkigt väder. Mötet började med att styrelsen presenterade sig själv samt sina ambitioner och planer för både detta år och resten av tiden fram till nästa val 2014.

Sedan fick även varje medlem berätta lite kort om sig själv och därefter fika lite grand innan dagens höjdpunkt. Dessutom hann gruppledare Pavel Gamov i korthet redogöra för SD Uppsalas fullmäktigearbete och kommunbudget.

Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

Riksdagsledamot Erik Almqvist (SD) föreläser för SD Uppsalas medlemmar om ekonomi på ett medlemsmöte lördagen den 16 juni 2012. Foto: SD Uppsala.

Inbjuden talare denna gång var ingen mindre än riksdagsledamot Erik Almqvist, som är ledamot i finansutskottet och Sverigedemokraternas nye ekonomisk-politiske talesman sedan knappt ett halvår tillbaka.

Erik Almqvist föreläste bland annat om partiets ekonomiska politik och ekonomi i allmänhet samt svarade på olika frågor ifrån medlemmarna om riksdagsarbetet, partiets politik och annat. Frågorna till Almqvist och diskussionerna kring SD:s politik var många.

Nästa medlemsmöte kommer att äga rum i augusti efter sommaruppehållet, och alla som är medlemmar i SD Uppsala kommer att få inbjudan till detta. Styrelsen vill med detta tacka alla som kom på mötet idag och önska alla medlemmar en trevlig sommar!