Invandringspolitik viktig valfråga för Uppsalaväljarna | Sverigedemokraterna Uppland

Invandringspolitik viktig valfråga för Uppsalaväljarna

I en opinionsmätning av Novus Opinion som undersöker vilka frågor väljarna i Uppsala kommun tycker är viktigast i höstens val visar det sig att 23 procent av de intervjuade Uppsalaborna anser att invandringspolitiken är en viktig valfråga för dem.

– Trots att debatten om invandringspolitiken är allt annat än nyanserad i det etablerade samhället, där endast en sida får komma till tals och alla kritiska åsikter undantrycks, och trots att de sju andra partierna i Uppsala kommunfullmäktige är överens om en ansvarslös invandringspolitik anser alltså nästan var fjärde röstberättigad Uppsalabo att detta är en viktig fråga. Av rikstäckande opinionsmätningar vet vi att ungefär hälften av befolkningen vill begränsa invandringen, trots den obefintliga debatten om dessa frågor.

– Detta visar att Sverigedemokraternas politik ligger rätt i tiden och att vi talar för en stor del av Uppsalaborna. Många har reagerat starkt på kravallerna och otryggheten i bostadsområden som Gottsunda både ifjol och i år eller den muslimska attacken på Lars Vilks. Allt detta är en konsekvens av riksdagspartiernas mångkulturella politik.

– Vi föreslår att Uppsala avslutar samtliga avtal med Migrationsverket och övergår till assimilering, det vill säga att de som kommit till Uppsala och Sverige tar seden dit de kommer och inte tvärtom som idag. Vi vill vidta krafttag mot brottsligheten och sätta in resurser för att förhindra de upplopp som uppstått. SD föreslår även en kommunal folkomröstning om invandringsmottagandet och kommer inom kort att presentera sitt lokala valmanifest med ännu fler åtgärder.

Undersökningen presenterades i Upplandsnytt/Sveriges Radio P4 Uppland torsdagen den 3 juni. Totalt deltog 576 Uppsalabor i åldrarna 18 år och uppåt, som fick svara på vilka fem frågor i en lista på tolv olika alternativ de tyckte var viktigast. Svarsfrekvensen var ungefär 70 procent.

Länkar:

Jobben viktigast i Uppsala (2010-06-07 05.30, Upplandsnytt)
Felmarginalen är tre procentenheter (2010-06-03 12.59, Upplandsnytt)