Inslag i TV4 Nyheterna Uppsala om moskén i Stenhagen | Sverigedemokraterna Uppland

Inslag i TV4 Nyheterna Uppsala om moskén i Stenhagen

I måndags den 2 september sändes nedanstående inslag i TV4 Nyheterna Uppsala om det planerade moskébygget i Stenhagen i västra Uppsala. Både SD Uppsalas gruppledare samt plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M) medverkar i inslaget.

Politiker%20oense%20om%20islamiskt%20center

Nyheter & debatt | Nyheterna Uppsala

Politiker oense om islamiskt center

Planerna på att bygga ett islamskt center i Stenhagen har väckt en skarp debatt. Bland annat på de sociala medierna där grupper som heter ”Ja tack-” och ”Nej tack- till moské i Stenhagen” har startats. Enligt detaljplanen som skickats in, och som byggnadsnämnden ska ta ställning till i höst, så handlar det dock inte om en moské, utan om en möteslokal, men det ifrågasätts av kritikerna.

I TV4 Play från och med: måndag 06:02

Mer information:

Politiker oense om islamiskt center (TV4 Nyheterna Uppsala, tv4play.se, 2013-09-02)

Inslag om den nya moskén i Stenhagen (Sverigedemokraterna Uppsala, uppsala.sverigedemokraterna.se, 2013-08-28)

SD Uppsala vill stoppa moskébygget i Stenhagen (Sverigedemokraterna Uppsala, uppsala.sverigedemokraterna.se, 2013-01-11)

Nej tack till moské i Stenhagen (Sverigedemokraterna Uppsala, uppsala.sverigedemokraterna.se 2013-08-10)