Gratis halkskydd till alla över 65 | Sverigedemokraterna Uppland

Gratis halkskydd till alla över 65

Vid senaste fullmäktige motionerade Sverigedemokraterna för att Knivsta kommun ska erbjuda gratis halkskydd till alla över 65 år. Fallolyckor bland äldre och dess samhällsekonomiska påverkan har uppmärksammats runt om i landet. Med anledning av det har flera kommuner beslutat sig för att dela ut halkskydd till de äldre. Vi i Sverigedemokraterna anser att Knivsta ska ta efter deras exempel och införa gratis halkskydd.

Nedan kan du ta del av motionen i dess helhet.

Motion om halkskydd