Genmäle i UNT om integration och invandring | Sverigedemokraterna Uppland

Genmäle i UNT om integration och invandring

Följande genmäle av gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, till centerpartisterna Stefan Hanna och Ehsan Nasari finns idag onsdagen den 19 december 2012 infört i UNT.

Publicerad: 2012-12-19 00:00

Centern – ett extremistparti

INTEGRATION. Genmäle på Stefan Hannas och Ehsan Nasaris (båda C) replik 14/12.
De båda centerpartisterna saknar sakliga argument mot SD:s ansvarsfulla invandrings- och assimilationspolitik. I stället strör de omkring sig floskler som ”en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden”.
I Aftonbladet 16/12 kan vi ta del av vad denna så kallade ökade flexibilitet innebär. Centerns idéprogramsgrupp har nämligen kommit fram till att partiet ska börja förespråka en totalt fri och helt öppen invandring till Sverige. Inga gränser eller regler ska finnas över huvud taget. Tidigare har C presenterat hårresande dystopier om att vårt land ska mer än fyrdubbla sin befolkning till 40 miljoner.

Inte nog med att det helt saknas folkligt stöd för en dylik politik bland både Centerpartiets egna väljare och valmanskåren i stort, en sådan idé som fri invandring är ohållbar sett till nationens sammanhållning och gemenskap, vår svenska arbetsmarknadsmodell, bostadssituationen, sjukvården, skol- och rättsväsendet och miljön. Med ett sådant förslag positionerar sig Centerpartiet som ett extremistiskt parti i invandringsfrågor som vill omstöpa Sverige till ett allemansland innehållande ett utländskt låglöneproletariat, som skulle innebära en lönedumpning för de svenskar och invandrare som redan finns här.

Sverige är det land som satsar mest pengar på integration, åtskilliga miljarder som tas från den svenska välfärden, men enligt OECD ändå är sämst i klassen på att lyckas. Det som behöver göras är följande: en upprustning av sfi-undervisningen (alliansen har kraftigt försämrat den i Uppsala de senaste åren) en förstärkning av komvux, fler lärlingsplatser och att ett socialavgiftsavdrag för små och medelstora företag införs.
Vi behöver en invandringspaus i kommunen tills vi får en anständig nationell migrationspolitik. Enligt opinionsundersökningar är det en långt större andel av svenskarna som sympatiserar med SD:s syn på massinvandringen och mångkulturalismen än vad som röstar på partiet.

Gruppledare, Uppsala

Mer information:

Centern – ett extremistparti (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2012-12-19 kl. 00.00)