Debattövning med SD Håbo och SD Enköping | Sverigedemokraterna Uppland

Debattövning med SD Håbo och SD Enköping

Den 5 december samlades medlemmar från SD Håbo och SD Enköping i Enköpings kommunhus för att öva på att skriva motioner och interpellationer samt presentera dem och debattera för dem.