Debatt om äldrevård | Sverigedemokraterna Uppland

Debatt om äldrevård

Den 9 september medverkade SD Håbos ordförande Linnea Bjuhr i en debatt om äldrevård.

Flera i publiken nickade vid orden ”Sverigedemokraterna är det enda partiet som hellre satsar på äldrevård i kommunen än höjda politikerarvoden”. Som svar på frågan om höjda politikerarvoden där SD var det enda partiets som röstade emot.

Vidare presenterades flera av våra förslag, bland annat att vi vill stärka tryggheten för de äldre både på gator och torg men även på äldreboendena och i hemmen med bland annat ökad personaltäthet.

IMG_7150
IMG_7141