Budgetfullmäktige i Enköping den 17 oktober | Sverigedemokraterna Uppland

Budgetfullmäktige i Enköping den 17 oktober

KF

Sverigedemokraterna (SD) lämnade in en fullständig budget till fullmäktige som går att läsa här. Det var S och NE:s budget som vann bifall men beslutet föregicks av ett långt sammanträde med många diskussioner.

SD påtalade de ökande kostnaderna för kommunen och att det beräknade underskottet för 2019 blir 155 miljoner kronor, mycket av underskottet beror på den höga invandringen till kommunen. Därför motsatte sig även partiet att kommunen ska lägga stora summor pengar på integration, när kommunens ekonomi redan är ansträngd. Bland annat drar SD ner anslag för modersmålsundervisning och svenska för invandrare. SD:s kritik mot en stor invandring och de stora kostnaderna som påföljd möttes av skarp kritik från övriga partier. 

Vänsterpartiets Per-Markus Riisman påstod också att SD drog ner budgeten för vård-och omsorgsnämnden samt anklagade partiets ledamöter för att inte vara kunniga. Lars Frantzén upplyste då fullmäktige i sin replik att Sverigedemokraterna satsar 4,9 miljoner kronor mer till nämnden än vad Vänsterpartiet själva gör.

Enköpings-Posten har även uppmärksammat budgetdebatten i kommunen:

http://eposten.se/enkoping/2016/10/11/for-att-klara-av-framtiden-behovs
http://eposten.se/enkoping/2016/10/17/temperaturen-steg-under